Luft til vand-varmepumpe – Fordele og ulemper

En luft til vand-varmepumpe er en effektiv varmeløsning, der udnytter energien i udeluften til at opvarme din bolig og det varme brugsvand. Varmepumpen består af en udedel, som placeres ved huset, og en indedel der ofte placeres i bryggerset. Udedelen fås i forskellige størrelser afhængigt af varmebehov, og hvor stille den skal være i drift.

Den helt store fordel ved varmepumpen er at den er særdeles økonomisk og miljøvenlig i drift. For hver kiloWatt strøm den bruger, leverer den 3-4 gange så meget varme. Det giver et meget lavt forbrug pr. varmeenhed, og køber du ”vindstrøm” er du praktisk taget forureningsfri.

Der er mange fordele ved at vælge en luft til vand-varmepumpe

Der er mange fordele ved luft vand-varmepumpen. Se her:

God investering

Varmepumpen har ofte ofte tjent hjem på 6-10 år alene i besparelser. En bolig med varmepumpe er mere værd og stiger i energiklasse

God driftsøkonomi

Man opnår ofte en energibesparelse på op til 65% i forhold til ældre olie- eller gasfyr. Det er ikke alene godt for økonomien, men også for miljøet,

Opvarmer hele boligen

En luft til vand-varmepumpe erstatter et gas- eller oliefyr, og opvarmer derfor både dine radiatorer/vandbårne gulvvarme samt dit brugsvand. I modsætning til en luft til luft-varmepumpe der kun opvarmer et enkelt rum.

Gennemprøvet teknologi

Man har brugt varmepumper i mange år i landene omkring os. I Sverige er varmepumper en foretrukken opvarmningskilde. Nogle af Europas store varmepumpevirksomheder er svenske, som for eksempel CTC.

Men der er også et par ulemper ved en luft til vand-varmepumpe

Ingen roser uden torne, og det gælder også for luft til vand-varmepumper. Her er de vigtigste ulemper:

Lydniveauet
En luft til vand-varmepumpe er ikke helt lydløs. Der er forskelle i lydniveauet fra producent til producent, og fra model til model.

Prisen
En luft til vand-varmepumpe er væsentligt dyrere end et gas- eller oliefyr. Vi taler om 80-120.000 kr. i forhold til 30-40.000 kr. Men den højere pris opvejes af et langt lavere forbrug,

Kræver årligt eftersyn
Alle varmepumper indeholder et kølemiddel). Hvis mængden er større end 1 kilo – og det er den i langt de fleste varmepumper – skal den efterses af en autoriseret montør 1 gang om året. Hvis der er mere end 2,5 kilo kølemiddel i – det er meget få varmepumper der har det – skal det efterses af en autoriseret kølemontør. Eftersynet koster typisk 900-1.500 kr.

Overordnet set er fordelene ved en luft til vand-varmepumpe langt større end ulemperne, og kan man finde pengene til anskaffelsen, er det værd at overveje at udskifte gas- eller oliefyret. Ikke mindst i disse tider hvor gas- og oliepriserne er steget voldsomt, og den grønne omstilling er i fuld gang.