Læser du også din avis online?

I efterhånden mange år har det været let og hurtigt at finde friske nyheder på forskellige hjemmesider. Derfor oplever vi også nu, at flere kendte trykte medier, som eksempelvis B.T., helt holder op med at lave papirudgaver og kun eksisterer som digitale aviser. Udbredelsen af dagens nyeste historier og artikler sker ofte direkte til os læseres e-mailpostkasser eller direkte til vores mobile enheder gennem dedikerede nyhedsapps. Det er heller ikke kun traditionelle nyhedsartikler, der formidles primært online. I dag er dette også normalt for mange af os at følge med i udvalgte bloggeres opslag eller de nyeste podcasts. Mulighederne for at blive informeret og orienteret er i dagens verden utallige og særdeles varierede. Både danske og udenlandske nyheder når let frem til os. klik her for at få et eksempel på en lokal netavis.

Vi bliver internationale

De mange nyhedsmedier kæmper alle om at fange vores interesse med opmærksomhedsskabende ord, som for eksempel det engelske udtryk ”Breaking News”, selvom vi bor i Danmark og artiklen ellers er skrevet på dansk. Især udtryk og vendinger fra USA og England bruges tit i nyhedsverdenen. Måske fordi vi kender dem fra film og tv, men også fordi internationale historier hurtigt spredes på internettet via store nyhedsbureauer, som aviserne i Danmark følger. Det er ikke unormalt at et medie får de fleste af sine artikler fra sådanne bureauer. Vi har sikkert alle lagt mærke til de mange dårlige danske oversættelser af udenlandske nyhedstekster. Der sniger sig tit forkert oversatte ord eller betydninger ind, når det går lidt for hurtigt for journalisterne.

Næsten ens indhold på mange sider

Fordi meget af indholdet på netaviserne har oprindelse i andre mediers nyhedshistorier, så kan vi dagligt følge nøjagtigt det samme nyhedsindhold på mange hjemmesider. De fleste af os følger derfor sikkert flere digitale aviser, i håbet om at få et bredere udsnit af informationer.