Lær mere her om fremmedsprogsangst

Fremmedsprogsangst er en type angst, der kan opleves af børn og unge. Det kan være angsten for at skulle tale et fremmedsprog foran klassen, men det kan også dække over en nervøsitet i forhold til alle fag, der handler om fremmedsprog. Hvis du eller din barn oplever fremmedsprogsangst, er det vigtigt at få hjælp til at bearbejde angsten. Der findes heldigvis mange muligheder for at gøre dette. Én af dem er fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan nemlig have en beroligende og afslappende effekt på børn og unge, der oplever fremmedsprogsangst. Det kan være i form af sport, lege eller anden fysisk aktivitet. Så hvis du eller dit barn lider af fremmedsprogsangst, kan det være en god idé at prøve fysisk aktivitet. Det kan hjælpe jer med at lindre angsten og gøre indlæringen af fremmedsprog mere behagelig. Læs om fremmedsprogsangst her, så du eventuelt kan hjælpe dit barn.

 

Hvad er fremmedsprogsangst?

Fremmedsprogsangst er en type angst, der kan opstå, når man skal tale et fremmed sprog. Grundforestillingen i fremmedsprogsangsten er, at eleven frygter en negativ evaluering fra sine klassekammerater eller læreren. Der kan være en lang række forestillinger og usikkerheder forbundet med det at tale et fremmedsprog, og det kan blive en negativ spiral for eleven, der måske siger mindre og mindre i timerne og får svært ved at få brudt mønsteret.

Typiske bekymringer hos en elev med fremmedsprogsangst kan være:

– Jeg tør ikke sige noget, fordi der er mange i klassen, der er bedre end mig

– De andre må ikke høre, at jeg måske kommer til at lave en fejl

– Hvis jeg gør en fejl, vil de andre se det og godtage det som et bevis på, at jeg er dum

– Jeg vil blive fremmedgjort, hvis jeg ikke kan tale sproget som de andre

– Jeg kan ikke huske ordene, så det gør ingen forskel, om jeg taler eller ikke

Angst er en normal og naturlig følelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden. Når angsten er begrænset til bestemte situationer, og den ikke forhindrer eleven i at fungere normalt, så kan det være en god idé at give eleven et psykologisk boost.