Kundeanalyse – styrk dit kendskab til dine kunder

Har du en virksomhed, og ønsker du at komme til at kende dine kunder endnu bedre, så du kan styrke din virksomhed? Så bør du overveje at få foretaget en kundeanalyse.

En kundeanalyse giver dig indsigt i dine kunders karakteristika på baggrund af deres adresser. Her analyseres de datavariable, som knytter sig til adressen og viser på den baggrund de indsigter, der gemmer sig i data. Kundeanalyse giver dig altså et fuldstændigt billede af, hvilke profiler, du har i din base, så du kan tilrettelægge din kommunikation og markedsføring til dem på netop den måde, der fanger dem bedst.

Hvis dette lyder som noget for dig, så finder du her alt om kundeanalyse.

Sådan laves en kundeanalyse

Analysen kan laves på enten hele din kundebase eller på mindre segmenter af kunder: nyhedsbrevsmodtagere, kernekunder osv. Inddelingen er op til dig. Herefter gøres der brug af data fra bl.a. Danmarks Statistik, CVR, Geodatastyrelsen, Robinsonlisten og meget mere. En kundeanalyse resulterer i en standardiseret rapport, der indeholder variable som livsfase, ejerforhold, husstandstype, civilstand, antal børn, alder, uddannelse, socialgruppe, indkomst, formue, beskæftigelse, holdninger, interesser og meget mere. Du vil altså kunne præcisere din kommunikation og marketing ned til mindste deltaje for at matche dine kunder. Kundeanalyse foretages med udgangspunkt i dine kunders fysiske adresser. De indsigter, der vises, baserer sig derfor på de datavariable, som knytter sig til adressen. Du kan få mulighed for at få adgang til selvbetjeningsportal, hvor man selv kan uploade sine data og udarbejde en rapport med ganske få klik.

Fleksible sammenligningsgrundlag

Du kan selv vælge, om analysen af dine kunder skal sammenlignes med den danske befolkning som helhed eller et tilpasset sammenligningsgrundlag. Er alle dine kunder eksempelvis bosat på Sjælland, bliver der taget højde for de geografiske forskelle. Foretages kundeanalyse på dine churners, giver det til gengæld bedst mening at bruge den samlede kundedatabase som sammenligningsgrundlag. Der er mange muligheder, men fælles for dem alle er, at de giver dig et utrolig godt kendskab til dine kunder, som vil kunne forbedre din kendskab til dine kunder og dermed styrke din virksomhed.