Hamlet Århus: Et værested for ensomme unge drevet af frivillige hænder

Når organisationer har brug for frivillig arbejdskraft, er det som regel på baggrund af flere faktorer. For det første er det naturligvis ikke alle virksomheder, der har nok kapital til at aflønne al arbejdskraft. Og derfor er de nødt til at sætte deres lid til de frivillige, som de kan finde til arbejdet.

Hamlet Århus er et godt eksempel på denne slags organisation. Hamlet er et værested for unge ensomme mellem 18-35 år. Store dele af værestedet er drevet af frivillige, som med glæde bruger deres fritid på at skabe et miljø, hvor ensomme kan mødes i forskellige sociale sammenhænge.

Her møder de frivillige med stor glæde de ensomme unge med åbne arme. Her ses et perfekt eksempel på, at den frivillige arbejdskraft holder en organisation kørende.

Vigtigheden af frivillige i et samfund

I et samfund, hvor der ikke altid er økonomiske ressourcer til at gøre alle de ting, vi gerne vil, er frivillige et centralt fokuspunkt. Det danske samfund er fyldt af frivillig arbejdskraft. Om det så er frivillige i foreninger, til koncerter eller noget helt tredje, så er disse individer med til at få alt mellem himmel og jord til at køre rundt.

Med frivillige i et samfund lærer vi meget. Som frivillig kan man også nemt få et stort udbytte. Udbyttet behøver nemlig ikke at være økonomisk. De oplevelser som frivillige får – enten en generel oplevelse som en koncert, eller en mere følelsesmæssig oplevelse som at hjælpe til ved et værested – er alle former for udbytte.

Fordelene ved den frivillige arbejdskraft

Der er bestemt flere fordele ved at have frivillig arbejdskraft. Men den altoverskyggende må være, at arbejdskraften er – netop – frivillig. Her sikres det altså, at arbejdskraften faktisk har ret meget lyst til at uføre arbejdet. På den måde forsikres det, at arbejdet bliver udført med allerstørst lyst og velvilje.