Få styr på din arbejdsskadeerstatning

Hvis der sker nogen form for skade, der er arbejdsrelateret, er det essentielt at søge om at få arbejdsskadeerstatning. Hvis skaden er sket på dit arbejde eller i forbindelse med dette, har du således ret til en erstatning – hvad enten det er på grund af en pludselig ulykke eller en erhvervsskade.

Hvordan er forløbet?

Når skaden er sket og du skal have arbejdsskadeerstatning, er det vigtigt, at din arbejdsgiver eller læge sørger for at anmelde skaden. Endvidere er det meget væsentligt, at din skade bliver tilset af enten en læge eller på skadestuen, så det kan registreres. Hvis du står i en situation, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du tillige have ret til arbejdsskadeerstatning – dette kan du læse mere om, og firmaet kan rådgive dig mere om dette.

Hvad kan du få hjælp til?

Når du har søgt læge – og dermed fået registreret din skade – skal anmeldelsen ske inden for et år efter skaden eller ulykken er sket. I forlængelse heraf, skal du være særlig opmærksom på, at der måske er krav om andre anmeldelser – herunder hvis der er en person, som har forvoldt dig skader. Her kan du med fordel tage fat i en virksomhed, som kan hjælpe dig på vej, idet de kan vurdere din sag og heraf beslutte, hvorvidt der skal søges erstatning. I denne proces bliver der indhentet personoplysninger, hvilket kan bruges til at søge om erstatning.

Udforsk hjemmesiden

Online kan du se mere om emnet, hvis det er relevant for dig. Her kan du ligeledes se de forskellige eksperter inden for arbejdsskadeerstatning, og kontakte en af disse. På hjemmesiden finder du billede, telefonnummer og e-mail. Det kan nemlig være rart og give en vis tryghed, hvis du har en advokat på din sag, da du ved, at din sag følges helt til dørs af en ekspert på området.