5 tips til det gode møde

Møder fylder generelt meget i hverdagen for mange medarbejdere. Der skal jo både diskuteres forskellige tiltag, tages beslutning og idéudvikles – og så skal der jo også være plads til møder med kunder og samarbejdspartnere. Det bliver hurtigt til mange møder. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at vi er gode til at holde møder. Mange møder er decideret spild af tid, fordi vi simpelthen ikke har styr på, hvordan man holder et godt møde. Vi har derfor her samlet 5 tips til det gode møde.

Husk forventningsafstemning

Når der bliver indkaldt til et møde, er det meget vigtigt, at det bliver gjort klart, hvad formålet med mødet er. Er det et beslutningsmøde, et informationsmøde eller et ideudviklingsmøde? Alle deltagerne skal vide – allerede ved mødeindkaldelse – hvad de skal forberede sig på.

Agendaen er vigtig

Selvom det allerede er klart for alle deltagere fra starten af, hvad mødet skal handle om, så er det stadig nødvendigt med en agenda. Det er nemlig nemt lige at misse et punkt eller springe for let over et vigtigt punkt, hvis der ikke er en agenda til at guide samtalen – og så skal agendaen selvfølgelig også hjælpes på vej af en mødeleder.

Forberedelse er nøgleordet

Når alle ved, hvad mødet handler om, har de gode forudsætninger for at forberede sig, og det er også noget, som alle mødedeltagere bør tage alvorligt. Forberedelse er nemlig det, der holder jer på sporet og sikrer jer, at I får mest muligt ud af mødet i fællesskab. På den måde kommer alle nemlig til ordet med deres ideer og input – og så kan I sammen finde frem til den bedste løsning.

Indkald de rigtige mødedeltagere

En fejl, som mange virksomheder begår, når de indkalder til møder, er at indkalde alt for mange. Jo flere mødedeltagere, jo mindre kontrol vil der vilkårligt være – og det er derfor en god idé at skære helt ind til benet, når der skal vælge mødedeltagere. Tænk dig om og invitér derfor kun de vigtigste personer til mødet.

Fjern støj og distraktioner

Der er en grund til at man som virksomhed ofte har et mødelokale – og det handler i høj grad om at mødet ikke skal forstyrres og selvfølgelig heller ikke forstyrre andre. Hvis man dog ikke har et mødelokale, kan man med fordel investere i en mødeboks, et slags lille rum til kontoret, som fungerer som mødelokale. Derudover er det også vigtigt at fjerne andre distraktioner, lige fra mobiltelefoner, tablets og lignende, så fokus bliver holdt på agendaen frem for at opdatere sin status på Facebook.